تلاش برای ورود غیر مجاز ، تخلف انضباطی است و منجربه پیگیری قضایی خواهد شد.
سامانه الماس گام
i
i
ورود به سيستم
 
نام كاربر يا گذرواژه صحيح نمي باشد.
ملاحظه امنيتی : پس ازخاتمه كار با استفاده از سرويس خروج مرورگر خود را ببنديد.
شرکت گام الکترونیک پیشرو در صنعت اتوماسیون اداری